PROJEKTET NÅEDE IKKE I MÅL

Genbrug fra haverne inkommunen

Vi smider årligt et sted mellem 11 og 12.000 tons haveaffald på genbrugspladserne i Skanderborg kommune. Det smerter mig, da resurserne vil kunne gavne i haverne. Vi vil derved kunne spare både transport til genbrugspladserne, behandling af det indsamlede og endelig afsætning  af resterne

I vores familie samler vi alt grøn affald fra husholdningen( ikke madrester af hensyn til rottefare) fra og, samler det i en bunke i et afsides hjørne i haven. Hvert efterår bruges det opsamlede til nedgravning. Vi sparer herved indkøb af gødning til køkkenhave mv.

Grene der klippes af F.eks hækken kan fint blive liggende langs hækken som derved gøder hækken.

Større grene deles, så de største kan bruges til bålfadet, eller til spejdernes bål. Mindre grene samles i bunker, så fugle og insekter har noget at gemme sig i. Bunkerne kan fint danne rede for et pindsvin i vinteren.

Bunken bliver rigtig fin om sommeren ved at så nogle blomster der kravler. Det er smukt!

Vores kompostspand gør, at te og kaffegrums, løgskel mv bliver samlet og kommer på bunken til glæde for næste års grøntsager. Roser vil eget gerne have kaffegrums, så er der færre angreb af lus.

Jeg bør nok nævne, at vi har en stor køkkenhave, hvor vi dyrker rigtig mange af de grøntsager og frugter  vi bruger inårets løb.

Jeg leder efter:

Andre der har lyst til at arbejde med minimering af bortskaffelse af grønt affald fra haven.

Andre gode ideer til at gøre haven mere grøn

Oprettet af/Karen Schack lindemann

Genbrug det fra haven, som ikke kan spises til gavn for naturen og spar CO2.

Slutter:

Projektet er afsluttet