PROJEKTET NÅEDE IKKE I MÅL
0 af 7500 ressourcer
0 af 7500 ressourcer

Projektbeskrivelse

Private husholdninger får erfaringer med at frasortere og kompostere deres organiske affald fra køkkenet.

 • Inden for nær fremtid skal alle private husholdninger i Danmark frasortere den organiske del af deres affald. 
 • Det organiske affald skal afhentes og behandles centralt
 • I Skanderborg Kommune har de fleste husholdninger adgang til have eller gårdareal og dermed mulighed for selv at håndtere den organiske del af affaldet.
 • Der findes kompostsystemer som sikrer en vellykket kompostering uden udledning af metan.
 • Kommune/Renosyd stiller f.eks. 10 sæt kompostbeholdere til rådighed. Borgere kan skrive en kort motiveret ansøgning for at deltage i projektet. Ved udlevering af sættet gives en mundlig og skriftlig vejledning. Efter 30 dage leveres sættet tilbage og der gives en kort tilbagemelding omkring erfaringer. 
 • Om bokashikompostering: 
  Organisk materiale fermenteres ved hjælp af kompostgær (Effektive Mikroorganismer, klid og melasse) i en lukket beholder med dræn.
  Tilsætningen af mikroorganismer sikrer, at der ikke dannes metan under komposteringen. Det er enkelt og lugtfrit at håndtere og kræver kun lidt plads. Min erfaring er, at det virker fint også uden tilsætning af mikroorganismer. Det vigtigste er at beholderen har dræn, så der ikke opstår forrådnelse. 

  Al organisk materiale fra husholdningen kan komposteres, også kød, mælkeprodukter og brød, da beholderen er helt lukket og indholdet derfor ikke kan blive til føde for rotter. Når materialet er færdigsyrnet, er det ikke længere attraktivt for gnavere. 

  Man har to beholdere, som står indendørs i vinterhalvåret. Når den ene spand er fyldt, stilles den til side, i mens den anden fyldes´. Når begge spande er fyldte, kan den ældste tømmes ud i haven til færdigkompostering. Det kan være som overfladekompost under buske og træer, i havens grønne kompostspand, eller under et let jorddække, hvorpå der kan udplantes afgrøder. 

 • Et hollandsk studie fra 2013 (https://provinos.nl/images/Fermentation_versus_composting.pdf) sammenligner almindelig varmekompostering med kompostering ved hjælp af bokashifermentering. Nogle af konklusionerne lyder, at der udledes betydeligt mindre Co2 under fermenteringen sammenlignet med varmekompostering. Der forsvinder 3 % af materialet under bokashikompostering sammenlignet med 60 % under varmekomposteringen. Processen omkring bokashikomposteringen er meget lettere af håndtere, fordi denne ikke skal vendes/bearbejdes undervejs i processen. Langt flere næringsstoffer blev bevaret under bokashikomposteringen.


  Der er lige nu et stort ønske hos mange borgere om at blive anvist løsninger til, hvordan de selv kan bidrage til omstillingen af vores samfund mod bæredygtighed. Kompostering er et oplagt sted at starte. Vi bidrager til at affaldsmængden i kommunen går ned - og vi undgår at tranportere det tunge affald rundt på kommunens veje med dieseludslip til følge. 

  Jeg tror, en del borgere vil opleve det meningsfuldt at frasortere den organiske del af deres husholdningsaffald for at kompostere det. Jeg har selv lavet bokashikompost gennem de sidste seks år og jeg oplever det som enkelt og meget tilfredsstillende, specielt fordi den færdige kompost er af en meget fin kvalitet. 

  Jeg forestiller mig ikke, at privat kompostering er løsningen for alle. Men hvis det kan være løsningen for en del af borgerne, kan Renosyd spare håndteringen af en del af affaldet? Så vidt jeg ved, kan Renosyd hermed blive det første renovationsselskab, der arbejder med bokashikompost :-)

  Kompostering hos borgere og i institutioner kan måske også være et led i at reducere affaldsmængden med de ønskede15 kg pr. borger?
  Erfaringer fra et pilotprojekt på Århus Ø i 2017 (https://ldcluster.com/wp-content/uploads/sites/4/2017/02/Bokashi-Rapport.pdf) viste, at borgerne, som leverede deres organiske affald til bokashikompostering, begyndte at tænke mere over at forebygge madspild. Dermed har håndteringen af eget affald også et pædagogisk sigte og potentiale til at minimere ressourcespild. 

  Jeg kan se for mig, at bokashikompostering kan implementeres gennem lokale fællesskaber, hvor engagerede borgere kan modtage et lille kursus og derefter fungere som ambassadører på deres vej, landsby eller anden mindre lokal enhed. Det kan også være skoleklasser, der uddannes til ambassadører for andre klasser, eller institutionspersonale som oplærer personale fra andre institutioner.

  Borgerne får lokalt ejerskab og forpligter sig på fællesskabet ved at der afholdes erfaringsopsamlingsevent, hvor borgerne/skoleklasser/ kommunalt ansatte kan videregive deres erfaringer til andre borgere. På den måde forestiller jeg mig, at initiativet kan sprede sig som ringe i vandet.

  Jeg vil meget gerne demonstrere mit kompostsystem for Renosyd/Skanderborg Kommune, og jeg vil også meget gerne stille mit netværk og min erfaring til rådighed, hvis det kommer så vidt, at Renosyd vil afprøve bokashikompostering i en eller anden form.

   

  Kilder til mere viden om bokashikompost

  https://byhaver.dk/lad-mikroorganismerne-goere-arbejdet/

  https://emrojapan.com/waste-treatment/

 • Jeg leder efter:
 • Samarbejdspartnere, der vil sætte pilotprojket i gang: F.eks. Kommune, Renosyd, anden virksomhed eller forening
 • Viden og erfaringer fra folk der har prøvet noget lignende før
 • Økonomisk støtte
 • Platform til at dele erfaringer og få inspirationen bragt videre - forhåbentlig med den konsekvens at mange flere borgere i Skanderborg kommune selv håndtere deres organiske fraktion på egen matrikel :-)

ressourcer

Oprettet af/Tine Sædholm Pedersen

Pilotprojekt - Lån kompostbeholder, prøv hjemmekompostering i 30 dage og del dine erfaringer

Slutter:

Projektet er afsluttet