PROJEKTET NÅEDE IKKE I MÅL
0 af 12,000 DKK
0 af 12,000 DKK
1 af 3000 ressourcer
1 af 3000 ressourcer

Til ’100 klimaidéer på 30 dage’ i Skanderborg Kommune


Ry Aftenskole er en foreningsdrevet aftenskole mangeårigt(75+) virke i først Ry og siden Skanderborg Kommune, der også yder økonomisk støtte til driften.
Aftenskolen primære virke er nu træning og undervisning indenfor især bevægelse, musik, foredrag og kreative fagområder. Den som oftest ugentlige undervisning suppleres med bl.a. enkeltstående foredrag og workshops.
 

I forhold til klima-idéer har vi flg. udspil for 2021:

2-3 workshops af 1-2 dages varighed (evt. weekend) med fokus på emner, der ligger tæt på borgerens/familiens hverdag, hvor klima-udfordringer opleves tydeligt og muligheden for ændret adfærd opleves realistisk.


HUSHOLDNING & KLIMA

Madens vej til munden; - indkøb og madlavning/muligheder og valg

                      Mad og genanvendelse – primær og sekundær genbrug

                     
Mad og affald; - emballage: muligheder og ønsker – genbrug og bortskaffelse

                      Affaldssortering – kildesortering og sekundær sortering

 

Transport: - indkøb og bortskaffelse – evt. med dialog om lokal produktion
                      sammenholdt med varedistribution(national/global osv.) 

Jeg leder efter:

 • Målgruppe: Voksne og børn (familier)
  Tidsforløb: 1-2 mødedage á 2-3 timer
  Lokalitet: lokale(r) på lokale skoler.
  Bemanding: Oplægsholder(e) og 1-2 ’guider’
  Økonomi: Entré, tilskudsandel og ansøgning til grøn pulje(honorar oplægsholder og PR)

  Sparring søges:  Erfaring omkring familie-workshops og forslag til oplægsholdere, såvel som guides i forløbet. Også behov for dialog omkring markedsføring (PR) i forhold til målgruppe.

ressourcer

Oprettet af/Niels Kragelund

Husholdning & Klima

Slutter:

Projektet er afsluttet