PROJEKTET NÅEDE IKKE I MÅL
0 af 12,000 DKK
0 af 12,000 DKK
1 af 3000 ressourcer
1 af 3000 ressourcer
Bruger Kommmentar Støtte
Niels Kragelund
27 Jan 2021 kl. 08:33
Niels Kragelund

Ry Aftenskole kan af egne midler støtte de udmeldte workshops med beløb, der delvist finansieres gennem deltagergebyr, delvist driftstilskud fra Skanderborg Kommune

1 Egen økonomi

Oprettet af/Niels Kragelund

Husholdning & Klima

Slutter:

Projektet er afsluttet