PROJEKTET NÅEDE IKKE I MÅL
0 af 4 ressourcer
0 af 4 ressourcer

Projektbeskrivelse

Kommunale arealer (eller evt arealer ejet af kirken eller BaneDanmark) som pt bare skal vedligeholdes kunne benyttes mere bæredygtigt.

Ved, sammen med borgere i Skanderborg kommune som fx er socialt udsatte, kunne man skabe et område dyrket som spiselige skovhaver. 

Dette ville medfører:

  • En højere biomasse i jorden og dermed reduktion af CO2 udledning
  • Et fællesskab på tværs af kommunens borgere
  • Øget trivsel for brugerne af stedet
  • Produktion af mad og dermed reduction af indkøbt mad --> reduktion af CO2 udledning
  • Evt salg af produceret mad i en lokalbod til glæde for flere borgere
  • Rundvisninger og kurser omkring forskellige dyrkningsmetoder
  • ... og meget andet

 

1. For at dette projekt skal blive en succes er der brug for at en eller flere med beslutningskraft fra Skanderborg kommune som også kan se værdien af et sådan projekt. 

2. Dernæst er der brug for frivillige som har lyst til at lære at dyrke jorden bæredygtigt eller som gerne vil bidrage med deres viden omkring relevante emner

Jeg leder efter:

  • Personer, der har tid og lyst til at gennemføre/deltage i projektet
  • Økonomisk støtte til at kunne styre projektet fuld tid
  • Personer med beslutningskraft i Skanderborg Kommune

ressourcer

Oprettet af/Trine Fredsøe

Lav Spiselige Skovhaver på Kommuneejet jord drevet af socialt udsatte borgere eller institutioner

Slutter:

Projektet er afsluttet