PROJEKTET NÅEDE IKKE I MÅL
0 af 1 ressourcer
0 af 1 ressourcer

Projektbeskrivelse

Omstilling Ry er et lokalt omstillingsinitiativ, der dækker den tidligere Ry Kommune. Borgere går sammen og arbejder for at omstille lokalsamfundet med fokus på større lokal selvforsyning af blandt andet fødevarer og energi. Vi er et netværk med en flad struktur, stor mangfoldig og plads til alle. Alle kan bidrage og alles indsats tæller. Se mere på https://omstilling-ry.dk/

Vi har eksisteret siden 2010. I starten havde vi meget fokus på at arrangere filmforevisninger og foredrag som kunne oplyse og skabe debat. Vi arrangerede også to energimesser i Ry.

De senere år er der lagt flere kræfter i at skabe lokal projekter ud fra en tanke om, at langt de fleste ved, at vi alle skal handle, men der er brug for at kunne handle sammen lokalt. Hver for sig kan vi ikke gøre nok - og det er også meget sjovere at gøre noget sammen. 

Haverne og hytten er etableret på kommunens jord.

Skovhaven blev startet i 2014 og er støttet økonomisk af kommunens puljer. Skovhaven er godt 2000 kvm, indhegnet have, som omkranset af et læhegn og med tiden bliver en spiselig park, som kan inspirere haveejere til at have flere spiselige planter i deres egne haver. Skovhaven bliver en lysåben skov, med bunddække, buske og klatreplanter, som også kan rumme en del hjemmehørende arter. Det er et dyrkningssystem, som kan hvile i sig selv, når først det er etableret. Skovhaven er inspireret af tanker om permakultur og muligheden for som menneske at leve mere i samklang med omgivelserne og måske endda biddrage med noget positivt. 

Fælleshaven blev startet i 2016 og er en grøntsagshave, som både rummer et stort areal, som dyrkes i fællesskab, private jordlodder og haver til skoleklasser og børnehave. Fælleshaven er støttet af kommunens pulje og 4H haver.

Hytten er bygget af douglasgran fra Salten Skov. Den er bygget i rundtømmer og beklædt med kalmarbrædder. I år 2000 har den fået tag af sedumplanter. Hytten er støttet af Friluftsrådet, kommunens pulje og Tryg Puljen

Det hele handler om at være sammen om konkret, lokal omstilling.

Det er frivillige i foreningen Omstilling Ry, der driver værket. 

Vi ser hele området med hytte, fælleshave og skovhave som levende projekter under stadig udvikling, som kan tjene til inspiration og læring for folk fra nær og fjern og bringe lokalsamfundet sammen om konkrete omstilingsprojekter, som igen kan føre omstillingen videre. 

Der er en bevilling fra Friluftsrådet til et formidlingsprojekt, som skal gennemføres i samarbejde med Museum Skanderborg. Projektet vil gøre natur- og kulturhistorien nærværende og levende for målgruppen. Vi trækker det lange perspektiv og formidler, hvordan vi som mennesker har levet i og af naturen i området siden sidste istid. Formidlingen af historien danner en baggrund, som lægger op til en diskussion af, hvordan vi som nutidsmennesker kan og skal leve i og af naturen. Vi ønsker at gøre skolebørnene nysgerrige og
undersøgende på naturen i området. Projektet skal i øvrigt gøre området mere tilgængeligt og forståeligt i form af flisstier, som binder arealet sammen og skiltning og informationstavler. Til dette projekt har vi brug for flere kræfter.

Hytten er nu næsten bygget færdig og indrettet med aflåst skur og shelterdel med handicaptilgængelighed. Vi mangler midler og hænder til indretning med borde og bænke og et ildsted. Der er også ønske om vand og el til hytten og et selvstændig mindre bygning med multtoilet. 

ressourcer

Oprettet af/Tine Sædholm Pedersen

Omstilling Ry - Skovhave, fælleshave og hytte til videre udvikling

Slutter:

Projektet er afsluttet